صحبت های مدیریت در مورد استفاده بهینه از تعطیلات

 

پیام مدیریت محترم دبیرستان پیام غدیر جناب آقای مرتضی مسجدجامعی

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان

 

 

پیام مدیریت محترم دبیرستان پیام غدیر جناب آقای مرتضی مسجدجامعی

به مناسبت ایام نیمه شعبان

 

 

صحبت های مدیریت محترم در مورد استفاده بهینه از تعطیلات

 

 

صحبت های معاونت آموزشی

 

 

صحبت های معاونت پرورشی