مدیریت

نام و نام خانوادگی: مرتضی مسجد جامعی 

تاریخ تولد: 1345/11/01 

مدرک و رشته تحصیلی: مهندسی متالوژی 

محل اخذ مدرک: دانشکده فنی دانشگاه تهران 

سابقه کار: 32 سال 

سابقه کار در مجموعه پیام غدیر: 8 سال 

 

مشاغلی که تاکنون مشغول بوده اند

مدیر و موسس دبیرستان سلیم 15 سال 

مدیر داخلی دبیرستان زمان 4 سال 

معاون دبیرستان چیت چیان 3 سال 

دبیر و مشاور دبیرستان های علوی، نیک پرور، میلاد طه، شهید عموئیان، شهید عباسپور و .... 

 

سخن مدیر:

بهترین شغل معلمی است، چون بیشترین نفع را به مردم می رساند طبق فرموده پیامبر (ص) خیرالناس انفعهم للناس 

 

چشم انداز و اهداف مجموعه پیام غدیر

باهم دلی و و حدت رویه همکاران می توان بیشترین خدمت را به میهن اسلامی نمود