مسابقات علمی و جشنواره قرآنی دبیرستان پیام غدیر

 نتایج چهاردهمین مسابقات علمی و جشنواره قرآنی دبیرستان پیام غدیر

« نتایج مسابقات علمی »

ادبیات فارسی :
نفر اول : امیرپوریا ادگی از شهیدافتخاری
نفر دوم : علیرضا نظری از شهیدافتخاری
نفر سوم : مهدی یزدان پرست از شهیدافتخاری

علوم :
نفر اول : امیرحسین شمسایی از شهیدافتخاری
نفر دوم : سیدمحمد عرب از شهیدافتخاری
نفر سوم : امیرمحمد احدی از علامه مجلسی

ریاضی :
نفر اول : کسری کاظمی از شهیدعاشوری
نفر دوم : محمدمهیار کریمی از شهیدعاشوری
نفر سوم : امیرعلی بحر از شهیدعاشوری

عربی :

با توجه به برابر بودن امتیازات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

« نتایج جشنواره قرآن و عترت »

 

رشته حفظ :

علیرضا نظری از دبیرستان شهید افتخاری

 

رشته قرائت :

مهیار کریمی از دبیرستان شهید عاشوری
علی‌ حسنی از دبیرستان علامه مجلسی
علی نعیمیان از دبیرستان شهید افتخاری

 

رشته ترتیل :

محمد فرهادی از دبیرستان شهید افتخاری
ابولفضل شاطری از دبیرستان شهید افتخاری
محمد مهدی سهیلی از دبیرستان شهید عاشوری

 

رشته ۲۰ حدیث :

علیرضا پور اطمینان از دبیرستان شهید افتخاری
علیرضا افشار از دبیرستان شهید افتخاری
شامان جمشیدی از دبیرستان شهید افتخاری
فرشاد محمدی از دبیرستان شهید افتخاری

 

رشته کتابت :

محمدرضا نورانی از دبیرستان شهید افتخاری
علی اصغر صادقی از دبیرستان شهید افتخاری
محمد مهدی رست از دییرستان شهیدان نورصالحی