لیست مطالب

فیلم های تفکر و سواد رسانه ای سال تحصیلی 1402 - 1401

 

 درس فنون اقناع - قسمت اول 

 درس فنون اقناع - قسمت دوم

 

 

فیلم های پژوهشی سال تحصیلی 1400 - 1399

 

طرح پژوهشی 

جاذبه علم

پژوهشگر 1

پژوهشگر 2

پژوهشگر 3

غدیر خم و امام علی در شعر و ادب فارسی - قسمت اول

غدیر خم و امام علی در شعر و ادب فارسی - قسمت دوم

ترمودینامیک

پژوهشگر باش - 1

پژوهشگر باش - 2

پژوهش و جاذبه های علمی در قرآن کریم

نمونه کار فنر مغناطیسی

موتور الکتریکی

تقدیر و تشکر رهبر انقلاب از کادر درمان

روش های پیشگیری از انتقال ویروس کرونا

نظر وزیر بهداشت و درمان در مورد مراسم عزاداری محرم

نظرات پزشکی دکتر کرمانپور ، رئیس اورژانس بیمارستان سینا در مورد کرونا ویروس

نمونه ساخت موشک آبی

معرفی رشته علوم کامپیوتر، دکتر گنج تابش

مختصری در مورد پروژه های علوم کامپیوتر

امتیازات ویژه برنامه پژوهش تابستان ۹۹ ، کلیپ شماره یک 

امتیازات ویژه برنامه پژوهش تابستان ۹۹ ، کلیپ شماره دو 

 نجوم - قسمت اول

روش تحقیق - قسمت اول

آزمایش های جذاب علمی ، جلسه اول

روش تحقیق - قسمت دوم

دریافت انرژی ، همراه با تکنولوژی

 نجوم - شهاب سنگ - قسمت اول

 نجوم - شهاب سنگ - قسمت دوم

آزمایش های جذاب علمی ، جلسه دوم

 نجوم - فرکانس صوتی منظومه شمسی ۱

 نجوم - فرکانس صوتی منظومه شمسی 2

ویژگی های آهن - قسمت اول

ویژگی های آهن - قسمت دوم

نجوم - راز درون سیاه چاله ها

آزمایش جالب جدا سازی مخلوط ها

آزمایش جالب محلول های جدا

آزمایش جذاب مخلوط ها

نجوم ، نیروی جاذبه در فضا

کلید واژه ها

فرار میکروب ها

تغییر حالت مواد

اشاره قرآن کریم به جاذبه

روش کمی و کیفی و آمیخته

واکنش های انفجاری

نظریه ریسمان و جهان های موازی

یک جهان یا چند جهان

امواج لرزه ای

تبدیل انرژی

توربین ها

ویژگی عدسی ها

گیاهان دارویی

رنگین کمان و شکست نور

نجات نارنگی 

سایه های رنگی بسازیم

انواع آینه ها و دست سازه

گیاهان

قارچ ها

تشریح مغز