نتایج مرحله اول پنجمین دوره مسابقات علمی فجر و شیوه نامه اجرایی مرحله دوم

نتایج مرحله اول پنجمین دوره مسابقات علمی فجر و دانلود شیوه نامه اجرایی مراحل دوم و سوم

سال تحصیلی 1400 - 1399

 

 

شیوه نامه اجرایی مرحله دوم و سوم

 

دانلود

 

 

فایل های ضمیمه شده