گزارش صوتی و تصویری مراسم فاطمیه - دی ماه 1399

 

 

 

 

 

عکس های شب اول صوت ها و کلیپ های شب اول
عکس های شب دوم صوت ها و کلیپ های شب دوم
عکس های شب سوم صوت ها و کلیپ های شب سوم
عکس های شب چهارم صوت ها و کلیپ های شب چهارم

 

 

 

 

 

 

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید