ارتباط با ما

دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر (دوره دوم) 

آدرس : خیابان نبرد جنوبی - چهارراه زمزم - خیابان شمشاد - دبیرستان پیام غدیر 

شماره تماس : 36318814 - 021