ارتباط با ما

« دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر (دوره دوم) » 

آدرس : بزرگراه شهید محلاتی - خیابان نبرد جنوبی - خیابان زمزم غربی - خیابان شمشاد - دبیرستان پیام غدیر 

شماره تماس : 36318814 - 021